Home Novinky zo Sveta Nožov Najdôležitejšie časti nožov ktoré by ste mali vedieť!

Najdôležitejšie časti nožov ktoré by ste mali vedieť!

by Knifeland

          Tento článok nebude bohatý písmom ale obrázkami ktoré Vám pomôžu pri vysvetlení svojej fantázie na výrobu svojho noža. 

časti nožov ktoré by ste mali vedieť
časti nožov ktoré by ste mali vedieť
1 - hrot, 2 - ostrie hlavné, pravé, 3 - ostrie vedľajšie, nepravé, 4 - chrbát čepele noža, 5 - riccasso (koreň čepele bez ostria), o - odlah- čovací žliabok, 7 - výstužné rebro, 8 - ozubenie (pilka), 9 - Ozubené ostrie - žraločie zuby

1.1. Hrot čepele Hrot čepele noža je , tvár“ noža. Je to časť čepele, kde hlavné ostrie (obyčajne rovné, priame ostrie na hlavnej časti čepele) prechádza do oblého ostria hrotu až po špičku čepele, a to vždy na opačnej strane, ako je rukovat (okrem obojručného noža). Hrot je klúčová časť noža a determinuje možnosti použitia, ba dokonca špecializáciu noža. Hroty (vrátene exotických) sa podľa tvaru, resp. typu ostria delia nasledovne: 

1 priamy, rovný 2 priamy, rovný, obojstranne (súmerne) zúžený (zrazená hrana), 3. priamy, rovný, zúžený zlava, 4. priamy, rovný, zúžený sprava, 5. priamy, rovný, s nepravým obojstranne súmerným ostrim, 6. priamy, rovný s nepravým ostrím zlava, 7. priamy, rovný, s nepravým ostrim sprava, 8. znížený, krátky (zníženie: duté, rovné, vyduté, zlomové a iné), 9. znížený, krátky, obojstranne súmerne zúžený 10. znížený, krátky, zúžený zlava,

 11. znížený, krátky, zúžený sprava, 12. znížený, krátky, s nepravým obojstranne súmerným ostrim, 13. znižený, krátky, s nepravým ostrim zlava, 14. znížený, krátky, s nepravým ostrím sprava, 15. znížený, pretiahnutý (dlhé zníženie) 16. znížený, pretiahnutý, obojstranne súmerne zúžený 17 znížený, pretiahnutý, zúžený zlava, 18. znížený, pretiahnutý, zúžený sprava, 19. znížený, pretiahnutý s nepravým, obojstranne súmerným ostrím, 20. 

Znižený, pretiahnutý, s nepravým ostrim zlava, , 21. znížený, pretiahnutý, s nepravým ostrim sprava, 22. stredový (kopijovitý), 23. stredový (kopijovitý), s obojstranne súmerne zúženou hranou na chrbtovej časti 24. stredový (kopijovitý), zúžený v chrbtovej časti hratu zlava, 25. stredový (kopijovitý), zúžený v chrbtovej časti hrotu sprava, 26. stredový (kopijovitý), s nepravým ostrím, obojstranne súmerným 27. stredový (kopijovitý), s nepravým ostrím zlava 28. stredový (kopijovitý), s nepravým ostrím sprava, 29. zvýšený 30. zvýšený – zahnutý (všetky dýky so zahnutou čepeľou), 31. dolný (v dolnej rovine čepele), 32. dolný, rovný (tupý), s oblým koncom chrbtovej časti hrotu, 33. zahnutý, s dutým (vnútorným) ostrím, 34. dolný, kosý, krátky, 35. dolný, kosý, pretiahnutý 36. dolný, kosý, s oblým koncom chrbtovej časti hrotu, 37. kosý, len s hrotovým ostrím, 38. kosý, s hrotovým ostrím, s oblinou v chrbtovej časti hrotu, 39. dolny, rovný (tupý), rozšírený, 40. 

Tanto (kosy, mierne zvýšený). 41. oblý (bez špičky). 42. ihlový (bez ostria) 43. hrubší (páračikový), 44. s dvoma hrotmi (hore, dole), s dutými ostriami, 45. s dvoma hrotmi, s rukoväťou kolmou, stredovou, 46. s dvoma hrotmi (dolnými, tupými, s dvoma rukoväťami – kolmými, pri hrotoch, ,,obojručák“), 47. s dvoma priamymi, kopijovitými hrotmi na rozoklanej čepeli hrotu (indický katar), 48. s dvoma hrotmi (kopijovitými), na dvojitej čepeli (katar), 49. stroma kopijovitými hrotmi na troch čepeliach (stredová a dve šikmé), 50. s troma čepel’ami, priamou a dvoma kolmo do strán, 51. s viacerými hrotmi na viacerých čepeliach (africké nože) 52. dlátový (bez špičky, len krátke vodorovné ostrie), 53. bez hrotu (kruhové, obvodové ostrie, pandžábsky chakram).

Nožiarstvo Kniha

Aktívny nožiar a zberateľ chladných zbraní v plnofarebnej publikácii encyklopedického charakteru vykreslil vývoj nožiarstva na Slovensku v historických intenciách. 
KÚPIŤ TU

 

Related Videos

Leave a Comment