Home Handmade EDC Novinky Aký druh noža môžem nosiť? Ktorý nôž je považovaný za zbraň?

Aký druh noža môžem nosiť? Ktorý nôž je považovaný za zbraň?

by Knifeland

Nôž bol vždy atribútom človeka a vždy ho sprevádzal na cestách a každodennom živote. Len preto, že je to neuveriteľne všestranný nástroj, ktorý by mal byť vždy po ruke. Mnohí ľudia však pevne veria, že akýkoľvek nôž nájdený vo vrecku počas náhodnej kontroly môže spôsobiť vážne problémy.

Aký nôž môžem nosiť? mm dlžka

Priestupku sa dopustí ten, kto
nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.

Skryté nože v škole

Môže byť problematické keď narazím na policajtov?
Postup polície je často dosť subjektívny, závisí od komunikácie (aj neverbálnej). Pokiaľ je im správanie podozrivé, môžu to postúpiť aj na správne konanie. Tak bacha. Najlepšie nosiť skryté, samozrejme v púzdre, teda nevytŕčať sa s tým a nosiť nejaký doklad že si členom športového klubu a pod.

Dĺžka čepele

 

Pričom podmienka uvedená v závere “ak možno z okolností prípadu a správania sa usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím” sa podľa môjho názoru vzťahuje na celý paragraf. Zdá sa mi že tvoj príspevok tak trochu smeruje k oprávnenosti postupu polície, neviem síce čo bolo predmetom ich výmeny názorov, ale ak z nej na základe jeho správania dospeli k vyššie uvedenému záveru, bol ich postup v poriadku, tvoj známy môže byť rád, že vec nepostúpili na správne konanie.

Skladacie alebo s pevnou čepeľou?

Je to častá dilema ale každý si nato odpovie podľa situácie kde sa vyberie a načo ten nôž chce použiť.  Na opekačku si vezmeme s pevnou čepeľou  do mesta vo vrecku alebo na opasku. 

Lasky Pteryx L2

Stručný a podrobný opis Vám prezradí aj CoolgearSK

Nosenie noža v Anglicku?

NOSENIE NOŽA: ČO HOVORÍ ZÁKON?

Podľa britských zákonov je nosenie noža na verejnosti nelegálne. Za porušenie zákazu vám môže byť uložený prísny trest.

Za trestný čin sa považuje aj situácia, keď máte pri sebe nôž z dôvodu sebaobrany alebo bezpečnejšieho pocitu, teda napriek tomu, že nôž nehodláte použiť.

Ak plánujete kúpu alebo nosenie noža, musíte poznať znenie príslušného zákona. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na 4 roky.

Z príslušných ustanovení zákona vyplýva nasledovné:

predaj nožov akéhokoľvek druhu (vrátane príborových a kuchynských nožov) osobám mladším ako 18 rokov je protizákonné,
je protizákonné mať pri sebe nôž na verejnosti, ak na to nemáte oprávnený dôvod, napríklad ak pracujete ako šéfkuchár,
maximálna výška pokuty za nosenie noža dospelou osobou je trest odňatia slobody na 4 roky a peňažná pokuta vo výške 5 000 £
nosenie, kúpa alebo predaj akéhokoľvek druhu nožov zakázaných nariadením vlády je protizákonné,
vreckové nože so zatváracími čepeľami (napríklad švajčiarske dôstojnícke nože) nie sú nelegálne, len ak je dĺžka čepele kratšia ako 7,62 cm (3 palce),
ak bol nôž použitý na zastrašovanie (to platí aj pre legálne nože ako sú švajčiarske dôstojnícke), považuje sa takýto nôž v zmysle zákona za útočnú zbraň

Zdroj Public Welfare.

Related Videos

Leave a Comment